Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2013

9607 209e
Reposted fromwolf wolf
0459 a19e
Reposted fromOokami Ookami viawolf wolf
8219 a863 500
Arch enemies :)
Reposted frommalw malw viawolf wolf
7947 7260 500
Reposted fromsosna sosna viawolf wolf
Reposted fromlouve louve viawolf wolf
4166 8d7b
Reposted frompatos patos viawolf wolf
5279 98b3
Reposted fromLiam Liam viawolf wolf
jeśli człowieka ugryzie wampir, to staje się on wampirem. odnoszę wrażenie, że ostatnio dużo ludzi zostało pogryzionych przez barany
Reposted fromsziiiz sziiiz viamalinowychrusniak malinowychrusniak
1997 c2b5
Reposted fromojkomena ojkomena viaszmaragdowykot szmaragdowykot
4362 77f4
Reposted fromseqel seqel viaszmaragdowykot szmaragdowykot
7425 70ec

Dobrze, że jesteś,
bo wczoraj znowu bolało mnie serce,
a ciągle nie mam pomysłu na życie.

Musisz mi pomóc,
bo od szesnastu dni pada deszcz
i życie powoli zaczyna mi się rozmywać.

Miałem iść do dentysty,
ale przybłąkał mi się wiersz o tobie,
no i nie mam go z kim zostawić w domu.

Dobrze, że jesteś,
bo w zeszłym tygodniu „U Fukiera”
śmierć znowu pytała o mnie szatniarza.

Dzwoniłem dzisiaj do ciebie,
ale słuchawka ugryzła mnie w rękę
i pewnie ta rana tak szybko się nie zagoi.

Musisz mi pomóc,
bo jestem zmęczony jak Bóg,
który harował przez tydzień –
i nie stworzył świata…

— J. Borszewicz
0004 b354
Niezmiennie mnie to bawi, chociaż chemii organicznej szczerze nie znoszę.
Reposted fromzf zf viaszmaragdowykot szmaragdowykot
- Co to znaczy być PRAWDZIWYM? - spytał go kiedyś Królik, gdy leżeli obok siebie przy kominku, zanim jeszcze Niania zjawiła się, by posprzątać. - Czy to znaczy, że ma się w sobie coś, co brzęczy, oraz wystający kluczyk?
- Bycie PRAWDZIWYM nie zależy od tego, jak jesteś zrobiony - odparł Zamszowy Koń. - To jest coś, co może ci się przytrafić. Staniesz się PRAWDZIWY, jeśli dziecko pokocha cię tak bardzo, że nie tylko będzie się tobą bawić, ale też NAPRAWDĘ cię kochać.
[...]
Prawdziwy stajesz się dopiero wtedy, gdy już wykochano z ciebie większość sierści, gdy oczy ci wypadają i puszczają szwy, kiedy wyglądasz zupełnie żałośnie. Ale to jest bez znaczenia, bo skoro już jesteś Prawdziwy, to w oczach tego, kto cię kocha nie możesz być brzydki. Brzydkim mogą cię nazwać tylko ci, którzy niczego nie pojmują, którzy nie rozumieją, jakie to piękne być Prawdziwym.
— Margery Williams Bianco, Aksamitny królik
Reposted fromzf zf viaszmaragdowykot szmaragdowykot
9819 4c1b 500
Reposted frommoomins moomins viaszmaragdowykot szmaragdowykot
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl